Anestezi

Anesteziyoloji, ameliyat öncesi ve sonrası dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, yapılan müdahaleye tahammülünü, ameliyat sonrası süreci hatırlamamasını ve konforunu sağlamak üzere geliştirilen bir dizi tıbbi uygulamayı içeren bilim dalıdır.

Cerrahi Bilimlerin vazgeçilmez öğesi olan Anestezi Programın amacı; anestezi doktoruna yardım ederek, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenecek, ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamında çalışabilecek ve alanındaki yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtacak bilgi ve beceriye sahip, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Atlas Üniversitesi Anestezi Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir.

 Atlas Üniversitesi Anestezi Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği Biyoloji, Anatomi, Fizyoloji ve Temel Tıbbi Bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik ve hareketli çalışmalara yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek,  gelişmiş bir iletişim becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, disiplinli, titiz ve sabırlı olmak gibi özellikler önemlidir.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Bu programda okuyan öğrenciler anatomi, fizyoloji, farmakoloji gibi temel tıp bilimleri ve çeşitli hasta gruplarıyla karşılaşılacağı için hastalıklar bilgisi gibi klinik tıp bilimleri dersleri yanı sıra anestezi cihazı ve uygulamaları gibi uygulamalı dersleri de yoğun bir şekilde alırlar.

 Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Programın teorik ve uygulamalı derslerini ve stajını başarılı şekilde tamamlayarak mezun olan öğrenciler  “Anestezi Teknikeri’’ unvanına sahip olurlar.

Ameliyatla tedavi yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler, ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) görev alabilmektedir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

¬ Acil Yardım ve Afet Yönetimi
¬ Hemşirelik
¬ Sağlık Yönetimi
¬ Sosyal Hizmet