Diş Protez Teknolojisi

Diş Protez Teknolojisi; kaybedilmiş dişlerin ve dental fonksiyonların yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla diş hekimi tarafından planlanan tedavinin, çene ve yüz bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını güncel teknolojilerle yapan veya yapılmasını sağlayan önemli bir sağlık meslek dalıdır. Ağız ve diş sağlığının öneminin yanı sıra estetik gereksinimlerin de ön plana çıktığı günümüzde, bireyler için, diş hekimleri tarafından planlanan protezin en sağlıklı ve fonksiyonel şekilde hazırlanmasından “Diş Protez Teknikeri” sorumludur.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele duyulan ihtiyaç 2023 yılında yaklaşık 30.000 yeni diş hekimini ve buna paralel olarak Diş Protez Teknikeri ihtiyacını işaret etmektedir

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Atlas Üniversitesi Diş Protez Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlara “Diş Protez Teknikeri” unvanı verilir. Diş Protez Teknikerleri, Diş hekimi tarafından, tedavi amacıyla hasta için planlanan ve uygulanmasına karar verilen ağız içi protezleri laboratuvar ortamında hazırlarlar. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği biyoloji, fizik, anatomi, fizyoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik, sanat ve tasarıma yatkın olmak, bilimsel verilerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, mesleğin gerektirdiği modelleme-tasarım programlarına ilgi duymak gibi özellikler önemlidir.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Atlas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi (ADSUAM) inde, yeni materyaller, cihazlar ve tedavi yöntemleri kullanılarak, modern ve yüksek kalitede bir sağlık hizmeti sunulması yanında aynı kalitede diş hekimliği eğitimi de hedeflenmektedir. Kurumumuzun amacı, özellikle geleceğin diş hekimliği uygulamalarında önemli yer alacak olan dijital diş hekimliğinde, öğrencilerine üst düzeyde eğitim verip, iyi bir donanım kazandırarak, mesleğinde başarıyı hedefleyen, etik kurallara bağlı ve ileri düzeyde bilimsel araştırma yetisi olan diş hekimleri yetiştirerek, hasta bakımı ve hizmetinin kalitesi ile ulusal ve uluslararası alanda diş hekimliği mesleği ve hizmetlerini en iyi şekilde temsil etmektir.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Mezunlar, diş laboratuvarlarında, diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabildikleri gibi, bir diş kliniğine entegre olabilir ya da bireysel olarak çalışabilirler. Ayrıca mezuniyet sonrasında ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı olanlar 4 yıllık Sağlık Yönetimi lisans programına devam edebilirler.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde ağız ve diş sağlığı ile ilgili personele duyulan ihtiyaç 2023 yılında yaklaşık 30.000 yeni diş hekimini ve buna paralel olarak Diş Protez Teknikeri ihtiyacını işaret etmektedir. Mezunlar, diş laboratuvarlarında, diş sağlığı ile ilgili teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabildikleri gibi, bir diş kliniğine entegre olabilir ya da bireysel olarak çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

¬ Acil Yardım ve Afet Yönetimi
¬ Sağlık Yönetimi
¬ Sosyal Hizmet