Fizyoterapi

İnsanların hareket ve aktivitelerinin azaldığı şehir yaşamı, nüfusun giderek yaşlanması, kazalar, savaşlar ve doğal afetler sonucu meydana gelen yaralanmalar, uzun tedavi süreçleri nedeniyle gelişen aktivite kaybı, doğuştan veya sonradan gelişen kronik bazı rahatsızlıklar gibi durumlarda geliştirilen tedavi protokolleri önem arz etmektedir.

Fizyoterapi Programının amacı doğuştan veya sonradan edinilen hastalıklar nedeniyle fonksiyonel kapasitesi azalmış kişilere fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı hekim ve fizyoterapist gözetimi altında ısı, ışık, elektroterapi uygulamalarını yapan, hekim ve fizyoterapist tarafından planlanan egzersiz programını gözleyen, fizik tedavi uygulama alanlarında güvenlik önlemlerini alan, iletişim becerisi yüksek, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten nitelikli Fizik Tedavi Teknikeri yetiştirmektir.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Atlas Üniversitesi Fizyoterapi Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT)  başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği Biyoloji, Fizik, Anatomi, Fizyoloji, Psikoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik ve hareketli çalışmalara yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek,  gelişmiş bir iletişim ve ikna becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, disiplinli ve sabırlı olmak gibi özellikler önemlidir.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Bu programda okuyan öğrenciler özellikle kas ve sinir sistemi başta olmak üzere tüm vücut anatomisi ve fizyolojisi, biyomekanik gibi temel tıp bilimleriyle birlikte fonksiyonel kısıtlılığa sebep olan hastalıkların bilgisinin anlatıldığı klinik tıp bilimleri derslerinin yanında alanda uygulamalı olarak kullanacakları ısı, ışık, elektroterapi ve masaj uygulamaları gibi dersleri de göreceklerdir.

Programın teorik ve uygulamalı derslerini ve stajını başarılı şekilde tamamlayarak mezun olan öğrenciler  “Fizik Tedavi Teknikeri’’ unvanına sahip olurlar.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Mezunlar, hekim ve fizyoterapistlerin bulunduğu Yataklı Tedavi Merkezleri (Üniversite, Kamu ve Özel Hastaneler), Ayaktan Tedavi Veren Tıp Merkezleri, Bedensel, Görsel, İşitsel Rehabilitasyon Merkezleri, Spor ve Fiziksel Uygunluk Merkezleri, Protez-Ortez Rehabilitasyon Merkezleri, Endüstriyel Kuruluşlar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Amatör ve Profesyonel Spor Kulüpleri, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, Huzur Evleri, Kaplıca ve Kür Merkezleri, Evde Bakım Merkezleri, Üniversite, Yüksekokul, Araştırma Enstitüleri, Hastanelerde; Ortopedi, Nöroloji, Nöroşirurji, Romatoloji, Kardiyoloji, Kardiyo-Vasküler Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Pediatrik Nöroloji, Geriatri, Ortez-Protez Üniteleri, Yanık Merkezleri, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ve Fizik Tedavi Ünitelerinde çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

¬ Acil Yardım ve Afet Yönetimi
¬ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
¬ Ergoterapi
¬ Hemşirelik
¬ Sağlık Yönetimi