18. Ulusal Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi, 14-16 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Kongreye Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerimizden Dr. Öğretim Üyesi Timur Orhanoğlu, ‘Günlük ambulatuvar kan basıncı ritmi ile demografik veriler ve vücut kitle indeksi arasındaki ilişki’ başlıklı bildirisi ile sözlü katılımda bulundu.