Sanat ve Tasarım, toplumsal yaşamın temelini oluşturan kültür, tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç Mekân Tasarımı da bu alanın içindedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânlarda, estetik, fonksiyonellik ölçütlerine uygun şartlarda teknolojinin de sunduğu olanaklarla kendi kültür ve yaşam tarzlarına uygun özgün tasarımlar geliştirmekte ve kullanmaktadırlar. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde “alternatif sanat ve tasarım” ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde İç Mekân Tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır. Bu özelliklere uygun mesleki bilgilerle donatılmış ön lisans düzeyinde öğrenci yetiştirmek amaçlı kurulan İç Mekân Tasarımı Programının hedefi gerekli mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmektir

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Atlas Üniversitesi İç Mekân Tasarımı Programına ilgi duyan öğrencilerin, YKS (TYT)  başarılı olması gerekmektedir.  2 yıllık bir önlisans programı olan İç Mekân Tasarımı Programında, temel alan dersleri, mesleki alan uzmanlık dersleri ve uygulamalı eğitimler yer almaktadır. Programı tercih edecek öğrenciler açısından; üretkenlik, yaratıcılık, sanat ve tasarıma yatkın olmak, bilimsel verilerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek ve mekân tasarımı alanına, çizim yapmaya, mesleğin gerektirdiği tasarım programlarına ilgi duymak gibi özellikler önemlidir.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Atlas Üniversitesi İç Mekân Tasarımı Programında eğitim alan öğrenciler okulumuzun çizim, tasarım, maket atölyelerinde, bilgisayar destekli tasarım programlarının öğretildiği bilgisayar laboratuvarlarında eğitim almaktadırlar. Tüm olanaklarıyla, Atlas Üniversitesi İç Mekân Tasarımı Programımız, mekânlarda estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olarak özgün tasarımlar geliştirmekte uzmanlaşmış ayrıca  teknik, sanat alanlarında disiplinler arası işbirliği kurabilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, etik değerlerine bağlı, mesleğin gerektirdiği çizim programlarını kullanabilen,  iç mekân tasarımı üzerine uzmanlaşmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

İç Mekân Tasarımı Programından mezun olan öğrenciler, mimarlık, İç mimarlık bürolarında, yapı- inşaat-tasarım alanlarında,  inşaat firmaları, mobilya fabrikaları, mobilya mağazaları, dekorasyon firmalarında istihdam edilebilmekte, bunun yanında kendi firmalarını da kurabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

İç mimarlık

İç mimarlık Ve Çevre Tasarımı

Mimarlık

Geleneksel Türk El Sanatları

Geleneksel Türk Sanatları

El Sanatları

Tezhip