İlk ve Acil Yardım

Acil Sağlık Hizmetleri, herhangi bir acil hastalık veya kaza sonrası ortaya çıkan ve zaman kaybetmeksizin müdahale gerektiren durumlarda, hasta veya yaralının yaşamının ve yaşam kalitesinin korunması için yapılması gereken tıbbi müdahalelerdir.

Bu programda okuyan öğrenciler anatomi, fizyoloji, farmakoloji gibi temel tıp bilimleri dersleri ile birlikte acil müdahale gerektiren tüm durum ve hastalıklara dair teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında arama kurtarma çalışmalarına destek verebilmek adına çeşitli uygulamalı ve teorik eğitimden geçerler.

Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik ve hareketli çalışmalara yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek,  iyi bir iletişim becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, soğukkanlı, cesaretli, disiplinli, titiz ve sabırlı olmak gibi özellikler önemlidir.

Programın teorik ve uygulamalı derslerini ve stajını başarılı şekilde tamamlayarak mezun olan öğrenciler  “Acil Tıp Teknikeri / Paramedik” unvanına sahip olurlar.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

İlk ve Acil Yardım Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği Biyoloji, Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir.

Atlas Üniversitesi İlk ve Acil Yardım programın amacı genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden, bilgi ile donatılmış, her türlü olay karşısında ne yapacağını bilen, soğukkanlı, etik kurallara göre hareket eden, genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Bu programda okuyan öğrenciler anatomi, fizyoloji, farmakoloji gibi temel tıp bilimleri ve çeşitli hasta gruplarıyla karşılaşılacağı için hastalıklar bilgisi gibi klinik tıp bilimleri dersleri yanı sıra anestezi cihazı ve uygulamaları gibi uygulamalı dersleri de yoğun bir şekilde alırlar.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Mezunlar, kamu ve özel hastanelerin acil yardım birimlerinde, acil sağlık hizmeti merkez idare birimlerinde, acil yardım istasyonları, acil yardım, hasta nakil ve özel donanımlı ambulans servislerinde, acil yardım kontrol ve komuta merkezlerinde görev yapabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

¬ Acil Yardım ve Afet Yönetimi
¬ Hemşirelik
¬ Sağlık Yönetimi
¬ Sosyal Hizmet