Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları

Üniversitemiz Tıp Fakültesinin düzenlediği, moderatörlüğünü Tıp Fakültesi Öğretim üyesi ve MYO Müdürü Prof. Dr. A. Şükrü Aynacıoğlu’nun yapmış olduğu, ‘Pandemi Döneminde Klinik Araştırmalar ve Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları’ konulu sempozyum 18 Şubat 2021’de gerçekleştirildi. Gaziantep Üniversitesi Teknoparkı Farmagen Klinik Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aydın Erenmemişoğlu’nun katıldığı sempozyumda günümüzdeki Biyoeşdeğerlik çalışmalarının nasıl yapıldığı, COVID-19 öncesi ve sonrasında bioeşdeğerlik ve biyoyararlanım çalışmaları arasındaki önemli farklılıklar, Biyoeşdeğerlik çalışma protokolleri ve nasıl uygulandığı gibi önemli konulara yer verildi.

Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği sempozyum online olarak gerçekleştirildi