Öğretim Üyemizin Nano Kanallı Çip Geliştirme Projesinin Başarısı

Öğretim Üyemiz Dr. Hatice Nur HALİPÇİ TOPSAKAL’ın mikrobiyal biyofilm üretiminin tahrip edilmesiyle ilgili olan ‘Development of Nanochanneled Chips Containing Antibacterial Peptide Encoding Plasmids for Prevention of Biofilm Formation’ başlıklı projesi Ohio State Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’ nde kabul edildi ve TÜBİTAK 2219 kapsamında Bilim İnsanı Destekleme Programları Başkanlığı tarafından burs desteği almaya hak kazandı. 

Yürütücülüğünü nanokanallı çip üretiminde birçok patente sahip olan Dr. Daniel Gallego-Perez’in yaptığı bu projede doğal antimikrobiyal etkiye sahip katelisidin adı verilen protein üretimi transporasyon ile sağlanacak olup enfeksiyon baskılamada kullanılan kimyasallar azaltılabilinecektir.

Bu araştırmanın mikrobiyal biyofilm üretimini ortadan kaldıracak olan çiplerin kullanım esasına dayalı olduğunu belirten Dr. Halipçi Topsakal, bakteriyel üremeyi çipte yer alan plazmidlerle, henüz enfeksiyonun başlangıç aşamasındayken müdahale ederek durdurabileceğini böylece antibiyotik tüketiminin azaltılabileceğini belirtti. Çip üretiminin bakterileri hedef alan ilk aşaması tamamlandıktan sonraki süreçte ise araştırmaların, pandemi etkeni olan SARS, MERS ve COVID-19 gibi virüslere yönelik geliştirilebileceğinin altını çizdi