Optisyenlik

Optisyenler, hekimin yazdığı reçeteyi okuyarak hastaya uygun cam ve çerçeveyi tedarik etmektedir. Optisyenler, yaptıkları ölçümler sonucu hazırladıkları camı, istenilen ölçülere getirerek montajını yapmakta ve kişisel ölçülere göre hazırlanan gözlüğü hastaya teslim etmektedir.

Atlas Üniversitesi Optisyenlik Programının amacı; genel halk sağlığı bilgisine sahip, girişimci ve kendini yenileyebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar “ Optisyenler” yetiştirmektir.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Optisyenlik Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği Fizik, Biyoloji, Fizyoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek, teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak,  olmak gibi özellikler önemlidir.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Alanında uzman bir akademik kadroyla ve multidisiplineer bir yaklaşımla kapsamlı bir eğitim sunan programımız, uygulamalı dersler için tasarlanmış laboratuvarları ve staj olanakları sayesinde öğrencilerimizin okurken en üst seviyede mesleki deneyim kazanmasını sağlıyor.

Öğrencilerimize Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren hastane ve laboratuvarlarımızda uygulama ve staj olanakları sunarak deneyim imkânı sağlıyoruz.

Temel Bilimler Uygulama Laboratuvarı,  Anatomi, Fizyoloji Laboratuvarları ve program için özel olarak tasarlanan Temel Fizik ve Optik Laboratuvarlarımızla uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, “ Optisyen” unvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, Optisyenlikle ilgili kuruluşlarda sorumlu müdür olarak çalışabilir, gözlük yapan ve satan işletmelerde görev yapabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

¬ Acil Yardım ve Afet Yönetimi
¬ Fizik
¬ Fizik Mühendisliği
¬ Optik ve Akustik Mühendisliği
¬ Sağlık Yönetimi