Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkündür. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, hastalıkların doğru tanılanması ve tedavi aşamalarında meydana gelen değişimlerin izlenmesinde kritik öneme haizdir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı;  hekimin istediği radyolojik tetkikleri uygun görüntüleme protokollerine göre gerçekleştiren, yapılacak radyolojik tetkikle ilgili hastaları bilgilendiren, hazırlanmalarını sağlayan, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini koruyan nitelikli personel yetiştirmektir. Programını başarı ile bitirenlere “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” unvanı ile birlikte ön lisans diploması verilir.

Programın gerektirdiği yeterlilikler nelerdir?

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programına ilgi duyan öğrencilerimizin, YKS (TYT) puan türünde başarılı olması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizin programın gerektirdiği Biyoloji, Fizik, Anatomi, Fizyoloji ve temel tıbbi bilimlere ilgi duyuyor olmaları beklenir. Mezuniyet sonrasında mesleki olgunluk ve yararlılık açısından; üretkenlik ve hareketli çalışmalara yatkın olmak, bilimsel verirlerden en üst düzeyde yararlanmasını bilmek, teknik cihazlara, bilgisayar ve diğer otomasyon cihazlarına ilgisi olmak, gelişmiş bir iletişim ve ikna becerisine sahip olmak, başkalarına yardım etmekten hoşlanmak, disiplinli ve sabırlı olmak gibi özellikler önemlidir.

Program öğrencilerine ne gibi olanaklar sunuyor?

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, tıbbi tanıyı sağlamak için gerekli görüntüleri oluşturan radyoloji cihazlarını kullanmasını öğrenir. İleri teknoloji ürünleri olan bu cihazların işletilmesi, kuramsal bilgi ve deneyim gerektirmektedir.

Alanında uzman bir akademik kadroyla ve multidisiplineer bir yaklaşımla kapsamlı bir eğitim sunan programımız, uygulamalı dersler için tasarlanmış laboratuvarları ve staj olanakları sayesinde öğrencilerimizin okurken en üst seviyede mesleki deneyim kazanmasını sağlıyor.

Öğrencilerimize Tıp Fakültemiz ve Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren hastane ve laboratuvarlarımızda uygulama ve staj olanakları sunarak deneyim imkânı sağlıyoruz.

Atlas Üniversitesi, Temel Bilimler Uygulama Laboratuvarı, Multidisplineer Tıp Laboratuvarı, Anatomi, Fizyoloji Laboratuvarları ve program için özel olarak tasarlanan ileri teknoloji ürünü cihazların bulunduğu Radyoloji Laboratuvarı ile uygulama noktasında en modern altyapıyı öğrencilerimizin hizmetine sunuyor.

Mezunlar hangi alanlarda çalışma olanağı bulabilirler?

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunlarının çalışma alanları sağlık sektöründe çok önemli ve geniş bir alana sahiptir. Hastalığın teşhisi için istenmiş olan direkt filmler, Bilgisayarlı Tomografi, Magnetik Rezonans, Mamografi, Ultrasonografi gibi birimlerinde veya ışın tedavisi gören hastaların cihazlarının hazırlanması ve uygulanmasında ve Nükleer Tıp bölümünün çeşitli ünitelerinde çalışma alanları vardır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri unvanı almış olan öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, devlet hastaneleri,  üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve polikliniklerde iş imkanı bulabilmektedir.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

¬ Acil Yardım ve Afet Yönetimi
¬ Hemşirelik
¬ Sağlık Yönetimi